Zoeken

Seksualiteit bespreken met laaggeletterden

Wat is belangrijk in een gesprek over seksualiteit met laaggeletterde cliënten?

Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd en heeft daarom moeite met lezen en rekenen. Dat zijn 1,3 miljoen volwassenen. Laagopgeleiden, ouderen en migranten zijn hierin sterk vertegenwoordigd. Voor laaggeletterde mensen is het lastig de weg te vinden in de gezondheidszorg.

7 tips om effectief te communiceren met laaggeletterden

1. Veronderstel geen basiskennis van het lichaam.
2. Maak korte zinnen en gebruik eenvoudige woorden.
3. Maak geen ‘uitstapjes’ in je verhaal.
4. Wees zo concreet mogelijk, vermijd abstracties en beeldspraak.
5. Herhaal de belangrijkste punten.
6. Laat de patiënt in eigen woorden herhalen wat je net verteld hebt.
7. Sluit aan bij het taalgebruik van de patiënt.

Zanzu.nl

Zanzu.nl biedt in 14 talen begrijpelijke informatie over allerlei thema’s rond seksualiteit, met voorleesfunctie en veel heldere afbeeldingen. Deze website is oorspronkelijk bedoeld voor vluchtelingen en nieuwkomers, maar is door de eenvoud ook zeer geschikt voor mensen die laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Zanzu.nl
Begrijp je lichaam

Begrijpjelichaam.nl is praktisch voorlichtingsmateriaal over het menselijk lichaam, zo ook over seksualiteit en voortplanting, waarin gebruik wordt gemaakt van eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.

Begrijpjelichaam.nl

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.