Zoeken

Lhbti+ sensitief werken

Lhbti+ sensitief werken begint al met er niet van uitgaan dat iedereen die je ziet past in de meest gangbare norm, namelijk hetero en cisgender. Cisgender betekent dat je genderidentiteit overeenkomt met het bij je geboorte toegekende geslacht.

Hoe werk je lhbti+ sensitief?

Maak diversiteit tastbaar

Het is goed mogelijk dat de drempel om hulp te vragen of om open te zijn over sekse, gender of seksuele oriëntatie hoog is, o.a. vanwege barrières in de zorg. Door expliciet te laten zien, bijvoorbeeld in de spreekkamer, of op folders en informatiemateriaal, dat je lhbti+ sensitief bent, creëer je een bepaald gevoel van veiligheid. Dit helpt om drempels te verlagen en moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Open het gesprek over sekse, gender en seksuele oriëntatie

Sekse, gender en seksuele oriëntatie kunnen een negatieve impact hebben, met name op het welzijn en de gezondheid van lhbti+ personen. Daarom is het voor jou als zorgverlener goed om te weten in hoeverre en in welke mate dit van invloed is op de zorgvrager. Je kunt het gesprek starten door bijvoorbeeld te vragen naar voornaamwoorden en/of verkennen met wie degene (seksuele) relaties heeft.

“Het zou zonde zijn als je een hulpvraag mist door het onderwerp niet bespreekbaar te maken” (Rabab, zorgverlener)

(H)erken stereotypes en vooroordelen

Stereotypen ideeën komen in meer of mindere mate voor bij ons allemaal. Als maatschappij zijn we aangeleerd om te denken in bepaalde hokjes. Dit soort processen gebeuren doorgaans onbewust en de hele dag door. Hierdoor hebben we associaties bij de meeste groepen, soms ook negatief, waaronder lhbti+ personen.
Wees ervan bewust dat deze denkbeelden invloed kunnen hebben op de behandelopties die je overweegt, ook al zijn ze positief. Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat je vertekende vragen stelt waardoor de zorgvraag niet duidelijk wordt.

Doe de juiste kennis op

Kennis betekent dat je op de hoogte bent wat het betekent om lhbti+ te zijn en waar de groep mogelijk tegenaan loopt. Om goede zorg te kunnen verlenen, is het noodzakelijk dat je je verdiept in lhbti+ thematiek. Deze kennis hoeft niet vanuit de zorgvrager te komen, maar er is genoeg informatie op internet of een cursus die je hierover kunt volgen. Let wel dat niet alle informatie even betrouwbaar is!

Lees meer over gezondheidsverschillen

Zorg op maat

Zorg op maat houdt in dat de zorgvrager centraal staat en er gekeken wordt naar het levensverhaal van de personen. Belangrijk hierin is dat niemand op zichzelf staat, maar dat ons verhaal bestaat uit ervaring met anderen, onze opvoeding, familie, identiteiten en andere factoren. Centraal staat de vraag: wat heeft de zorgvrager nodig om zich gezond en gelukkig te voelen en zich goed door het leven, omgeving en in de community te kunnen navigeren.

Bekijk de toolkit Komt een mens bij de dokter over lhbti+ sensitief werken
Bekijk het thema Seksuele- en genderdiversiteit

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.