Zoeken

LHBTI+ sensitief werken

LHBTI-sensitief werken begint al met er niet van uitgaan dat iedereen die je ziet past in de meest gangbare norm, namelijk hetero en cisgender. Cisgender betekent dat je genderidentiteit overeenkomt met het bij je geboorte toegekende geslacht.

Hoe werk je LHBTI-sensitief?

Maak diversiteit zichtbaar

Voor sommige LHBTI-personen is de drempel hoog om hulp te vragen of om open te zijn over hun sekse, gender of seksuele oriëntatie. Door actief te laten zien dat je diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie vanzelfsprekend vindt, kun je drempels om hulp te vragen verlagen. Je maakt dat dit onderwerpen zijn waar openlijk over gesproken kan worden.

Bespreek sekse, gender en seksuele oriëntatie

Sekse, gender en seksuele oriëntatie kunnen impact hebben op welzijn en gezondheid. Daarom is het voor jou als zorgverlener goed om te weten wat de seksuele oriëntatie en relatiestatus is van een cliënt en of er issues spelen rond gender of sekse.

Wees bewust van vooroordelen

Stereotype ideeën over hoe mannen of vrouwen zijn of onbewuste vooroordelen tegenover lesbische-, homoseksuele-, biseksuele- of transpersonen, kunnen een tijdige of juiste diagnose in de weg staan. Ze kunnen invloed hebben op de behandelopties die je overweegt of zorgen dat je niet de goede vragen stelt in je anamnese waardoor de zorgvraag niet helemaal boven tafel komt.

Weet wat kan spelen

Kennis hebben van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie betekent niet dat iedereen een expert op dit gebied hoeft te worden. Enige basiskennis is wel noodzakelijk om cliënten de zorg te kunnen verlenen die bij hen past. Bijvoorbeeld over gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen of gezondheidsissues die kunnen spelen bij LHBTI personen.

Lees meer over gezondheidsverschillen

Zorg persoonsgericht

Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij de zorgvrager centraal staat en je kijkt naar iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de zorgvrager nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?

Bekijk de toolkit Komt een mens bij de dokter over LHBTI sensitief werken
Bekijk het thema Seksuele- en genderdiversiteit

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.