Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Hoe seksualiteit bespreken?

De drempel om met een seksuele vraag naar een hulpverlener te gaan, blijkt bijzonder hoog. Als zorgprofessional kun je deze drempel voor jouw cliënten verlagen door de seksuele gezondheid te bespreken.

1. Breng seksuele gezondheid ter sprake

Kies een gepast moment om over seksualiteit te beginnen. Individuele consulten, intakes of behandelplanbespreking kunnen goede momenten zijn. Leg uit waarom u over seksuele gezondheid begint, benoem dat seksualiteit een onderdeel is van gezondheid en u het daarom ter sprake brengt. Vraag toestemming om enkele vragen over seksualiteit te stellen. Als de cliënt dit niet wil, stel eventueel voor om het op een later moment te bespreken.

Wanneer bespreek je seksualiteit?
Hoe begin je over seksualiteit?
Waar let je op?

2. Stimuleer de cliënt om zelf te vertellen

Nodig cliënten uit om over hun zorgen en vragen over seksualiteit te vertellen. Soms kan het delen van seksuele zorgen al voldoende zijn en is er geen verdere behandeling nodig.

De juiste vragen stellen helpt de cliënt om een heldere hulpvraag te formuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het bevragen van:

Het Bio Psychosociaal Model (BPS) kan dienen om verder door te vragen over de impact op lichaam, welzijn en relaties.

Welke woorden gebruik je?
Cultuursensitief werken
LHBTI+ sensitief werken

3. Vat samen wat de cliënt vertelt

Gebruik het samenvatten van wat je hebt gehoord om het gesprek op een respectvolle manier af te ronden. Controleer bij de cliënt of jouw samenvatting klopt.

4. Formuleer een aanbod

Aanbod formuleren
Doorverwijzen

Bron: onder vier ogen stappenplan van Sensoa

Meer over seksualiteit bespreken