Zoeken

Hoe seksualiteit bespreken?

De drempel om met een seksuele vraag naar een hulpverlener te gaan, blijkt bijzonder hoog. Als zorgprofessional kun je deze drempel voor jouw cliënten verlagen door de seksuele gezondheid te bespreken.

1. Breng seksuele gezondheid ter sprake

Kies een gepast moment om over seksualiteit te beginnen. Individuele consulten, intakes of behandelplanbespreking kunnen goede momenten zijn. Leg uit waarom u over seksuele gezondheid begint, benoem dat seksualiteit een onderdeel is van gezondheid en u het daarom ter sprake brengt. Vraag toestemming om enkele vragen over seksualiteit te stellen. Als de cliënt dit niet wil, stel eventueel voor om het op een later moment te bespreken.

Wanneer bespreek je seksualiteit?
Hoe begin je over seksualiteit?
Waar let je op?

2. Stimuleer de cliënt om zelf te vertellen

Nodig cliënten uit om over hun zorgen en vragen over seksualiteit te vertellen. Soms kan het delen van seksuele zorgen al voldoende zijn en is er geen verdere behandeling nodig.

De juiste vragen stellen helpt de cliënt om een heldere hulpvraag te formuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het bevragen van:

  • Zorgen: Waar maakt u zich zorgen over?
  • Ideeën: Wat denkt u er zelf over? Waar heeft het volgens u mee te maken?
  • Verwachtingen: Wat verwacht u? Wat hoopt u?

Het Bio Psychosociaal Model (BPS) kan dienen om verder door te vragen over de impact op lichaam, welzijn en relaties.

Welke woorden gebruik je?
Cultuursensitief werken
LHBTI+ sensitief werken

3. Vat samen wat de cliënt vertelt

Gebruik het samenvatten van wat je hebt gehoord om het gesprek op een respectvolle manier af te ronden. Controleer bij de cliënt of jouw samenvatting klopt.

4. Formuleer een aanbod

  • Corrigeer foute informatie en verwijs naar betrouwbare informatie
  • Bespreek de mogelijkheden voor hulp
  • Stel een vervolg gesprek voor
  • Doe een doorverwijsaanbod

Aanbod formuleren
Doorverwijzen

Bron: onder vier ogen stappenplan van Sensoa

Sluit aan bij ZIN-IN

Wil je kennis delen met andere zorgprofessionals die net als jij een  hart voor het belang van seksualiteit in de zorg hebben? Sluit je dan aan bij de groep Zorg Impactmakers Netwerk in Nederland, oftewel ZIN-IN! Dit netwerk heeft als doel: zorgprofessionals verbinden en ondersteunen omtrent het thema seksualiteit bespreken in de zorg. Door elkaar te voeden met informatie over seksualiteit, praktijkverhalen en behoeften uit het veld, kunnen we meer mensen op de juiste manier bereiken. Zo dragen we allemaal bij aan vele gezonde en plezierige sekslevens. En natuurlijk aan de aandacht die seksualiteit verdient in de zorg, inclusief een fijn en veilig seksualiteitsklimaat op je werk.

Rutgers faciliteert de ontmoeting en kennisdeling door het organiseren van gratis kennissessies, een plek op onze platforms voor de professionals, intervisies, casuïstiek en nog meer. Door zorgimpactmakers samen te brengen, kunnen we van elkaar leren en meer impact maken, zowel op cliëntniveau als op maatschappelijk draagvlak.

Impactmakers komen uit alle hoeken van de zorg, variërend van verpleegkundigen, consulenten, (huis)artsen, psychologen, verzorgenden, maatschappelijk werkers etc. Wil je ook deelnemen aan ZIN-IN? Ga naar de Linked-In groep of stuur een mail voor meer informatie naar seksindepraktijk@rutgers.nl

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.