Zoeken

Aanbod formuleren

Hoe formuleer je een passend aanbod?

Geef juiste informatie

Corrigeer foute informatie: slechte of foute informatie kan een oorzaak zijn van seksuele zorgen, moeilijkheden of problemen. Informatie geven, kan voor de cliënt dan al voldoende zijn. Dit betekent niet dat je als zorgverlener elke vraag over seksuele gezondheid moet kunnen beantwoorden. Wel moet je weten waar je betrouwbare informatie kan vinden.
Verwijzen naar betrouwbare bronnen kan al voldoende zijn, zoals sense.info (jongeren), seksualiteit.nl (24+) of zanzu.nl (anderstaligen).

Bespreek mogelijke hulp

Wees duidelijk wat je wel en niet kunt bieden en welke andere mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen. Bespreek kort de verschillende opties en kijk samen wat de beste vervolgstap voor jouw cliënt kan zijn. Dit kan een verwijzing zijn naar hulp, maar soms is het geven van informatie al voldoende.

Plan een vervolgafspraak

Als cliënten voor het eerst praten over hun seksuele zorgen, is het best mogelijk dat stap 2 niet binnen de tijdsgrenzen van het consult valt. Een vervolggesprek inplannen om het thema verder te bespreken, kan helpen.

Doe een doorverwijsaanbod

Soms is het goed om je cliënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. Dan wil je deze persoon warm doorverwijzen. Het helpt vaak om mensen door te verwijzen naar specialisten of hulpverleners die je kent. Het geeft vertrouwen als je aangeeft dat je vaker met iemand hebt gewerkt met een positief resultaat.

Alles over doorverwijzen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.