Zoeken

Doorverwijzen

Wanneer verwijs je door naar welke specialist?

Als je cliënt een seksueel probleem heeft dat je zelf niet kunt behandelen of dat niet tot jouw takenpakket behoort, kun je hem of haar doorverwijzen. Hieronder kun je lezen naar wie je doorverwijst.

Bij seksuele problemen/disfuncties

 • Bij niet-complexe problematiek bij mensen zonder bijkomende somatische of psychische problemen: naar vrijgevestigde seksuoloog NVVS.
 • Bij ernstigere psychische of relationele problematiek: naar vrijgevestigde seksuoloog NVVS.
 • Bij ernstige somatische comorbiditeit of als aanvullend lichamelijk onderzoek of diagnostiek gewenst is: naar vrijgevestigde arts-seksuoloog NVVS of naar een polikliniek seksuologie van een ziekenhuis.
 • Bij benodigde begeleiding bij ontspanning van de bekkenbodem en/of bij het (leren) focussen op lichamelijke sensaties: naar bekkenbodemfysiotherapeut.

Bij seksueel geweld

 • Bij ernstig en langdurig trauma: naar tweedelijns GGZ met een multidisciplinair team.
 • Naar vrijgevestigde (eerstelijns) psycholoog/seksuoloog NVVS.
 • De websites Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferwijzer bevatten een overzicht van alle verwijsmogelijkheden op dit gebied.

Bij onbedoelde zwangerschap

 • Bij twijfel over uitdragen of beëindigen zwangerschap: naar een organisatie voor de begeleiding van zwangerschapsbesluitvorming, als het Fiom en Siriz.
 • Bij wens tot zwangerschapsafbreking: naar een abortuskliniek CASA klinieken (begeleiding en hulp bij zwangerschapsafbreking; abortus en abortuspil).

Bij problemen met seksuele oriëntatie

 • Bij identiteitsverwarring: naar een seksuoloog NVVS met specifieke kennis op dit gebied.
 • Bij seksuele problemen bij een homoseksuele man, vrouw of paar: naar een seksuoloog met specifieke kennis op dit gebied.
 • Op de website Switchboard zijn hulpverleners te vinden die ervaring hebben met holebi’s. Diverse lokale GGD-en/ Sense hebben ook een overzicht van hulpverleners met ervaring met de LHBTI groep.

Bij problemen met gender

 • Bij geen wens tot geslachtsaanpassing en geen psychopathologische comorbiditeit: naar een psychotherapeut/seksuoloog NVVS met specifieke kennis op dit gebied.
 • Bij enige aanwijzing voor psychopathologische comorbiditeit: naar tweedelijns GGZ met een multidisciplinair team.
 • Bij wens tot geslachtsaanpassing: naar het genderteam van het VUMC of het UMCG.
 • Er is ook een overzicht van gespecialiseerde Transgender hulpverlening.

Bij soa of hiv

 • Soa-spreekuur/-polikliniek bij GGD/ziekenhuis.
 • Hiv-behandelcentra in ziekenhuizen, zie www.hivnet.org.

Bron: Informatie is met name afkomstig uit: Seksuele Gezondheidszorg Deel I, Handboek Soa (RIVM en Soa Aids Nederland, 2009) en Seksuele Gezondheidszorg Deel II, Handboek Seksualiteit en Reproductie (RIVM, 2009).

Wat is een seksuoloog?

Een seksuoloog is een psycholoog of een arts, die gespecialiseerd is in seksuele problemen. Een arts-seksuoloog kan in de behandeling ook lichamelijk onderzoek doen en medicijnen voorschrijven.

Welke klachten behandelt een seksuoloog?

De vragen en problemen waarmee jouw cliënt bij de seksuoloog terecht kan, zijn heel verschillend. Het kan bijvoorbeeld gaan om erectieproblemen, orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen of geen zin meer hebben om te vrijen. Maar ook om vragen in verband met seksuele voorkeur, als jouw cliënt seksualiteit anders is gaan ervaren door ziekte of beperking of als het problemen in de relatie geeft.

Hoe vind je een seksuoloog?

Op de website van de NVVS kun je zoeken naar geregistreerde seksuologen in jouw omgeving. De NVVS is de landelijke wetenschappelijke vereniging die de kwaliteit van de seksuologische hulpverlening bewaakt. Alle erkende seksuologen zijn bij de NVVS ingeschreven.

Wordt hulp door een seksuoloog vergoed door de zorgverzekering?

In 2014 wordt de seksuoloog niet langer door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden seksuologische hulp wel in hun aanvullende pakketten. De NVVS is in gesprek met het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS om hier een oplossing voor te vinden. Kijk op de website van de NVVS voor de meest actuele informatie hierover.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.