Zoeken

Waar let je op?

Kies het goede moment

Zorg voor een logische aansluiting waardoor seksualiteit als gespreksonderwerp op een natuurlijke wijze in het consult past. Bijvoorbeeld als je vraagt hoe het met de partner en de relatie gaat.

Maak het kader duidelijk

Maak duidelijk dat seksualiteit een aspect van gezondheid is dat beïnvloed kan worden door leeftijd of een chronische ziekte, en daarom een onderwerp is dat je als professional ter sprake dient te brengen. Geef aan dat je met jouw vakkennis kan helpen bij het achterhalen van oorzaken en het vinden van oplossingen voor seksuele problemen. Zo maak je duidelijk dat een gesprek over seksualiteit een doel heeft in de behandelrelatie, en dat je niet zomaar uit nieuwsgierigheid erover begint.

Erken je eigen grenzen

Wees duidelijk over je eigen grenzen. Geef aan dat je niet alle problemen kunt oplossen, maar dat je wel kunt helpen bij het zoeken naar oplossingen. Leg uit welke hulp je kan bieden en verwijs door wanneer dat nodig is.

Benoem expliciet je beroepsgeheim

Zo kan je cliënt erop vertrouwen dat je niks doorvertelt.

Houd rekening met diversiteit

Normen en waarden rond seksualiteit kunnen sterk verschillen, onder andere door verschillen in cultuur, religie of opvoeding. Wees je bewust van je eigen normen, waarden en opvattingen over seksualiteit en jouw eigen socialisatie op dit punt. Wees je ervan bewust dat jouw cliënt misschien andere normen heeft dan jijzelf en respecteer deze.

Cultuursensitief werken
LHBTI+ sensitief werken

Kies duidelijke bewoordingen

Mensen zijn vaak geneigd om in vage, onduidelijke bewoordingen over seks te praten. Leg aan je cliënt uit dat duidelijke taal nodig is om mogelijke problemen te begrijpen en op te kunnen lossen. Kies woorden die passen bij je eigen persoonlijkheid en die van je cliënt. Dat kan dus per cliënt verschillen. Voor de een is ‘neuken’ duidelijker dan ‘geslachtsgemeenschap’, maar voor een ander kan zo’n woord ongepast zijn en kan het de communicatie verstoren. Je kan het een cliënt soms gemakkelijker maken door te erkennen dat het niet altijd makkelijk is om over seksualiteit te praten of de juiste woorden te vinden.

Welke woorden gebruik je?

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.