Zoeken

Hoe begin je over seksualiteit?

Hoe

Niet iedereen vindt het makkelijk om over seksualiteit te praten. Hoe begin je erover? Bekijk een aantal manieren om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Vooraf: durf te vragen!

Je hoeft natuurlijk niet bij iedere patiënt een volledige seksuele anamnese af te nemen. Soms is het al genoeg om één vraag te stellen. Bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het met uw seksuele leven?’ of ‘Zijn er veranderingen in de seksuele relatie?’. Als de patiënt daar niet op ingaat, hoef je niet verder te vragen. Maar zo laat je wel merken dat praten over seksualiteit er gewoon bij hoort. En je maakt het makkelijker voor jouw cliënt om er later zelf op terug te komen. Door op routinematige wijze vragen te stellen, laat je zien dat het niet ‘raar’ is om over seksualiteit te praten.

Zeven manieren om over seksualiteit te beginnen

Er zijn verschillende manieren om over seksualiteit te beginnen. Kies wat bij jou en bij de cliënt past. Wees niet bang om bot te vangen. Als één manier niet werkt, probeer dan ook eens een andere manier.

  1. Verwijs naar wat bekend is uit onderzoek of wat je van anderen hebt gehoord. Bijvoorbeeld: ‘Een deel van de zwangeren/ouderen/mensen met een chronische ziekte/… ervaart veranderingen op het seksuele vlak. Misschien maakt u dit ook mee?’
  2. Bij chronische ziekten kun je eens opperen dat je beseft dat het hebben van een chronische aandoening invloed heeft op diverse gebieden, waarvan seks er een is.
  3. Benoem het taboe. Zeg bijvoorbeeld: `Veel mensen vinden seksualiteit geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Toch is het voor veel mensen een wezenlijk onderwerp in hun bestaan. Mogelijk speelt het ook een rol bij hetgeen u net vertelde. Mag ik u hierover een paar vragen stellen?’
  4. Verwijs naar het beleid van jouw praktijk. Bijvoorbeeld: ‘In onze praktijk vinden we aandacht voor seksualiteit belangrijk.’
  5. Bied informatie aan. Overhandig een folder over seksualiteit en geef aan dat de cliënt altijd bij jou terecht kan als er vragen zijn.
  6. Vermeld de belangrijkste bijwerkingen op seksueel gebied als je met nieuwe medicatie start.
  7. Vraag je cliënt om een rapportcijfer te geven aan hun seksuele leven. Bij een laag cijfer kan je vragen of je cliënt dat cijfer graag zou willen verbeteren. Je kan dan doorvragen om achter de oorzaak van het lage cijfer te komen. Met een voldoende of een hoog cijfer kan je cliënt zelf aangeven of ze het er wel of niet over willen hebben.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.