Zoeken

Transgender personen

De T in LHBTI staat voor transgender. Transgender zegt iets over je genderindentiteit. Genderidentiteit gaat over wie je bent. Voel je je vrouw of man? Of misschien iemand ertussen of erbuiten?

Wat is transgender?

Als je transgender bent identificeer je je niet met de sekse die je bij geboorte toegewezen hebt gekregen. Bijvoorbeeld: bij geboorte kreeg je sekse vrouw toegewezen en je voelt je een man. Sommigen mensen ervaren een (groot) onbehagen en kiezen ervoor in transitie te gaan. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld hun naam wijzigen, hun kledingkeuze aanpassen en/of medische behandelingen ondergaan om hun geslachtskenmerken aan te passen.

Non-binair

Wanneer je non-binair bent herken je jezelf niet binnen de tweedeling ‘vrouw’ en ‘man’ (ofwel de binaire gendercategorieën). Dit kan betekenen dat iemand zich helemaal niet kan identificeren met het hokje vrouw of man, of zich juist met allebei identificeert.

Lees meer over genderdiversiteit in de handreiking Diversiteit is de realiteit

Hoeveel mensen hebben transgendergevoelens?

  • 4,6% van de mensen die bij de geboorte het geboortegeslacht ‘man’ toegekend hebben gekregen, heeft ambivalente gevoelens over de genderidentiteit. 1,1% vindt dat het ervaren gender niet overeenkomst met dit het geboortegeslacht.
  • Bij mensen die bij de geboorte het geboortegeslacht ‘vrouw’ toegekend hebben gekregen, zijn de percentages respectievelijk 3,2% en 0,8%.
  • Tussen de 22.000 en 44.000 personen met het geboortegeslacht ‘man’ en 5.500 tot 16.500 personen met het geboortegeslacht ‘vrouw’ in de leeftijd van 15-65 jaar overwegen een behandeling om het lichaam aan te passen aan de ervaren genderidentiteit.
  • Ongeveer 1,0% van de ouders van jongens en 1,7% van ouders van meisjes geeft aan kinderen te hebben die onvrede hebben met hun geboortegeslacht.

Wat speelt zoal?

Bewust van transgendergevoelens

Kinderen geven soms aan dat de genderidentiteit die ze hebben meegekregen niet (helemaal) klopt. Bij de meeste kinderen verdwijnt de onvrede over hun genderidentiteit voor het begin van de puberteit. Bij kinderen waarbij transgevoelens blijvend zijn neemt de onvrede met het eigen lichaam in deze leeftijdsfase juist toe door de (geanticipeerde) lichamelijke veranderingen van de puberteit.

Acceptatie

Veel transgender voelen zich niet geaccepteerd of krijgen te vaker te maken met diverse vormen van geweld en uitsluiting dan cisgender personen. Door minderheidsstress zijn zij een kwetsbare groep als het gaat om psychisch welbevinden. Ze hebben bijvoorbeeld vaker depressieve gevoelens en suïcidale gedachten.

Transitie

Sommigen mensen ervaren een (groot) onbehagen en kiezen ervoor in transitie te gaan. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld hun naam wijzigen, hun kledingkeuze aanpassen en/of medische behandelingen
ondergaan om hun geslachtskenmerken aan te passen.

Gezondheidsverschillen

Transgender personen krijgen in hun leven vaker dan cisgender personen te maken met:

  • Seksuele grensoverschrijding
  • Seksuele klachten
  • Psychische klachten

Een belangrijke oorzaak hiervan is minderheidsstress. De angst voor en/ of het meemaken van geweld, discriminatie en uitsluiting is ook een belangrijke factor. Bestaande stereotiepe ideeën over gender en seksualiteit en leefstijl spelen ook een rol.

Bekijk de toolkit Komt een mens bij de dokter over het tegengaan van deze gezondheidsverschillen

Oudere transgender personen

De knelpunten voor transgender ouderen zijn hun isolement, onvoldoende sociale participatie en kwetsbare netwerken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.