Zoeken

Bespreek seksuele- en genderdiversiteit

In klassen, groepen, consulten, onder collega’s in 1 op 1 gesprekken: maak seksuele- en genderdiversiteit een normaal onderwerp om over te praten. Voor jongeren zijn er bijvoorbeeld lessen of programma’s te vinden die je kan gebruiken om seksuele en genderdiversiteit in een groep te bespreken. Je kan als locatie meedoen aan een campagne van het COC of een activiteit rond Pride of Paarse Vrijdag organiseren. Houd het gesprek gaande tot diversiteit de norm is en het vanzelfsprekend een onderwerp van gesprek is.

Meisje met kuikentje in haar hand.

Met kinderen

De ontwikkeling van een eigen genderidentiteit en seksuele oriëntatie hoort bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Ook wordt in de jonge jaren een basis gelegd voor hoe over seksuele- en genderdiversiteit gedacht wordt. Door op jonge leeftijd seksuele- en genderdiversiteit onderwerp van gesprek te maken versterk je kinderen in 1) zichzelf te kunnen zijn en 2) anderen zichtzelf te laten zijn. Je geeft ruimte aan kinderen die vragen hebben over gender en seksualiteit en je legt een basis voor respectvol gedrag ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit in het algemeen.

Bekijk thema seksuele en genderdiversiteit in het basisonderwijs
twee jonge vrouwen op natuurlijke achtergrond

Met Jongeren

Jongeren kunnen veel vragen hebben over seksuele- en genderdiversiteit. Dat kan zijn omdat ze zelf ontdekken (ook) seksuele gevoelens te hebben voor iemand van hetzelfde geslacht. Of transgendergevoelens hebben. Het kan ook zijn dat zij bewust worden van meer diversiteit in seksualiteit en gender dan wat zij van huis uit mee gekregen hebben en zich hier niet goed toe weten te verhouden. Daarom is het belangrijk seksuele- en genderdiversiteit met alle jongeren te bespreken. Als het goed is wordt het thema seksuele- en genderdiversiteit ook op school besproken bij de seksuele vorming. Maar of en hoe dit gebeurt dit kan per school verschillen.

Lees verder

Met collega's of in je team

Bij het koffiezet automaat, in een teammeeting of tijdens intervisie: ook het gesprek met collega’s rond seksuele- en genderdiversiteit is van belang. Voelen collega’s zich vrij zichzelf te zijn? Is er een open sfeer om seksuele- en genderdiversiteit te bespreken? Waar kan je terecht als je vragen hebt? Wat doe je als je je niet comfortabel voelt om seksuele- en genderdiversiteit te bespreken? Hoe gaan collega’s om met homonegativiteit in een groep of bij een cliënt? Allemaal belangrijke thema’s om onderling te bespreken.

Als team in gesprek over seksuele diversiteit (School en Veiligheid)

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.