Zoeken

Seksuele- en genderdiversiteit bespreken met jongeren

Als het goed is wordt het thema seksuele- en genderdiversiteit ook op school besproken bij de seksuele vorming. Maar of en hoe dit gebeurt dit kan per school verschillen.

Seksuele- en genderdiversiteit is een belangrijk onderwerp voor alle jongeren: jongens, meiden en non-binaire jongeren. Maar sommige groepen kunnen wat extra ondersteuning gebruiken:

Jongens
Heteroseksuele bewijsdrang is in veel jongensgroepen een belangrijke manier om je mannelijkheid te bewijzen. Afkeuren en je nadrukkelijk distantiëren van homoseksueel gedrag kan hier een gevolg van zijn. De term homo gebruiken als scheldwoord is hier een voorbeeld van. Deze negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit is een van de oorzaken van geweld tegen homoseksuele jongens en mannen. Voor jongens die zelf homoseksuele gevoelens hebben kan dit resulteren in zelfhaat.

Ook zien we dat jongens vaak huiverig zijn om kanten van zichzelf te laten zien die als vrouwelijk gezien kunnen worden. Scheldwoorden als mietje of opmerkingen als ‘je gooit als een meisje’ geven aan dat er minderwaardig wordt gedacht over kanten die als vrouwelijk worden gezien en dat dit afdoet aan jouw waarde als man. Deze negatieve houding tegenover vrouwen en vrouwelijkheid kent enkel verliezers: Jongens durven hun kanten die als vrouwelijk gezien kunnen worden niet te laten zien, jongens die dit wel durven te laten zien (of niet anders kunnen), worden eerder gepest en krijgen vaker te maken met geweld en meiden worden weggezet als minderwaardig.

Jongeren binnen de jeugdzorg
Voor jongeren die binnen de jeugdzorg geldt dat zij voor hun kennis, waarden en normen op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de professionals. Seksuele opvoeding wordt zo een taak van de zorgverlener. Hierbij hoort ook seksuele- en genderdiversiteit.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.