Zoeken

Draag uit

Draag uit dat seksuele- en genderdiversiteit de norm is en dat pesten, uitsluiten of geweld tegen lhbti+ personen niet getolereerd wordt. Een omgeving creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder angst om gepest, buitengesloten of gestigmatiseerd te worden is een van de belangrijkste dingen om te doen. Hiermee maak je al een goede stap door seksuele- en genderdiversiteit breed te bespreken. Door een positieve norm uit te dragen die uitgaat van diversiteit en door negatief en ongewenst gedrag ten aanzien van sekse, gender en seksuele oriëntatie niet te tolereren, vergroot je de veiligheid op jouw locatie, in jouw groep of voor jouw cliënt.

Maak diversiteit zichtbaar

De eerste stap in uitdragen dat diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie de norm is, is door deze diversiteit zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld op je website, op je locatie, in je wachtkamer en op het inschrijfformulieren. Dit kan door een diversiteit aan mensen en relaties te laten zien, maar ook door het vermijden van stereotiepen en clichés rond sekse, gender en seksualiteit. Kijk ook eens naar het aanbod aan folders en andere informatie die je biedt, is dat gericht aan alle diversiteiten? En kan je op jouw inschrijfformulier aangeven dat je non-binair bent, of moet je kiezen tussen man en vrouw?

Maak diversiteit zichtbaar

Lhbti+ sensitief werken

Lhbti+ sensitief werken betekent dat je verschil maakt als dat relevant is, maar ook dat je geen verschil maakt als dat niet relevant is. Aan de ene kant bestaan er veel gezondheidsverschillen op basis van sekse, gender en seksuele oriëntatie. Dit vraagt om aandacht en kennis rond bestaande verschillen. Aan de andere kant zijn er veel (onbewuste) vooroordelen. Om vooroordelen te voorkomen is het juist zaak niet uit te gaan van verschil, maar je client te vragen hoe het zit. In de Toolkit Komt een mens bij de dokter vind je concrete handvatten hoe jouw zorg meer lhbti+ sensitief te maken.

Bekijk de toolkit

Inclusieve zorgorganisaties

Leg in beleid vast:
– Hoe je zorgt dat iedereen zichzelf kan zijn zonder angst voor uitsluiting of pesten.
– Hoe je zorg op maat levert op basis van verschillen in sekse, gender en seksuele oriëntatie

Neem hierin mee hoe je het seksuele- en genderdiversiteit op de agenda houdt, zowel bij je doelgroepen als bij je collega’s. Maak budget vrij voor trainingen, bijscholingen en activiteiten rond seksuele- en genderdiversiteit. Maak duidelijk wat gewenst gedrag is en welk gedrag niet wordt getolereerd. En leg vast hoe te handelen bij incidenten. Je kan dit bijvoorbeeld samenpakken met beleid op preventie van seksuele grensoverschrijding.

Hoe maak je seksualiteitsbeleid

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.