Zoeken

Doelgroepen

Preventie van seksuele grensoverschrijding gaat iedereen aan. Daarom beginnen we al op jonge leeftijd met seksuele vorming, waar respectvol gedrag deel van uitmaakt. Daarnaast zijn er doelgroepen die extra aandacht nodig hebben omdat ze groter risico lopen.

Meiden en vrouwen worden veel vaker slachtoffer van seksuele grensoverschrijding dan mannen. Na vrouwen vormen jongeren de grootste risicogroep om seksuele grensoverschrijding mee te maken. Maar ook LHBT-personen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maken relatief vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.

Seksuele grensoverschrijding wordt verreweg het vaakst door jongens en mannen gepleegd. Het ligt voor de hand om daar in de preventie op te focussen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.