Zoeken

Jongeren

Preventie seksuele grensoverschrijding bij jongeren

Van belang is dat respectvolle omgang structureel en voldoende aandacht krijgt in de levens van jongeren, op school en daarbuiten. Hierbij gaat het ook om thema’s als consent, gendergelijkheid, gendernormen, diversiteit, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid. Sense.info is de belangrijkste bron van betrouwbare informatie over seksualiteit voor jongeren. Hier kunnen ze ook terecht voor hulp en advies.

Voorkomen van seksuele grensoverschrijding

Betrek jongens

Het betrekken van jongens is effectief gebleken bij de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat jongens en mannen een actieve rol moeten krijgen in interventies en campagnes tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en zich daarover uitspreken. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben last van stereotiepe gendernormen. Deze normen bepalen hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen, ook op het gebied van seksualiteit. Als jongens en mannen niet alleen worden gezien als potentiële daders, maar juist als deel van de oplossing, dan kunnen we seksueel grensoverschrijdend gedrag collectief en effectief tegengaan. Daarbij komt dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen (homo’s en hetero’s) en trans personen slachtoffer kunnen worden.

Versterk meiden en LHBTi jongeren

Wees je bewust van de maatschappelijke ongelijkheid waardoor vrouwen en mensen die niet aan de stereotiepe gendernormen voldoen kwetsbaarder zijn. Seksueel geweld is altijd de verantwoordelijkheid van de pleger, maar weerbaarheid draagt wel bij aan preventie. Bespreek dit met jongeren en kijk wat zij nodig hebben om steviger in hun schoenen te staan.

Jongeren met een beperking

Ook jongeren en mensen met een beperking worden vaker slachtoffer van seksueel geweld, onder meer omdat zij zich vaker in een afhankelijke positie bevinden.

 

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.