Zoeken

Kinderen

Preventie seksuele grensoverschrijding bij kinderen

Het moge duidelijk zijn dat het voorkomen van seksueel misbruik niet binnen de macht van slachtoffers ligt. Preventie van seksueel misbruik van (jonge) kinderen moet gericht zijn op gezinssituaties en op de aanpak van kindmisbruikers. Daarnaast is tijdige signalering en adequaat ingrijpen van groot belang.

Wel kan er in de kinderjaren een stevige basis gelegd worden voor respectvolle omgang en een gezonde seksuele ontwikkeling.

Respectvolle omgang bespreken met kinderen

In de kinderjaren kan een stevige basis gelegd worden om seksualiteit bespreekbaar te maken op een manier die geschikt is voor kinderen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat kinderen leren over liefde en vriendschap, hun lichaam, jezelf zijn, en plezierige en onplezierige aanrakingen. Maar ook dat ze nee mogen zeggen tegen ongewenste aanrakingen, en dat ze over nare dingen altijd mogen praten met iemand die ze vertrouwen. Bovendien leren ze dat ze zelf ook grenzen van anderen moeten respecteren. Ouders en scholen spelen hierin een belangrijke rol, maar ook als zorgprofessional kan je hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

Seksuele vorming voor de basisschool

Ondersteun ouders bij de seksuele opvoeding

Ouders en verzorgers leggen de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling met hun seksuele opvoeding. Maar ouders en verzorgers weten niet altijd hoe ze hun kind het best kunnen ondersteunen en wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken. Als zorgverlener kan je ouders hierin ondersteunen.

Bekijk opgroeien met liefde

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.