Zoeken

Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Prettige seks gaat samen met wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Bij seksuele grensoverschrijding wordt aan een of meer van deze voorwaarden niet voldaan. Er zijn verschillende manieren waarop iemand over de grens van een ander kan gaan. Van ongewenste aanraking tot seksueel geweld. Lees hier meer over diverse vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de oorzaken en gevolgen en welke doelgroepen meer risico lopen.

grensoverschrijdend seksueel gedrag

Van ongewenste aanraking tot seksueel geweld

Seksuele grensoverschrijding kan gaan over seksueel geweld, zoals aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. Maar ook over ongewenste aanrakingen, zoenen tegen de wil, seksuele intimidatie of over online seksueel ongewenst gedrag.

Meer over vormen van seksuele grensoverschrijding

Hoe vaak komt seksuele grensoverschrijding voor?

Meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft te maken gehad met seksueel geweld en ongewenste aanrakingen. Vaak met levenslange ernstige psychologische en lichamelijke schade als gevolg. Bekijk hier de laatste cijfers.

Cijfers over seksuele grensoverschrijding

Oorzaken van seksuele grensoverschrijding

Seksuele grensoverschrijding heeft altijd te maken met het niet herkennen of respecteren van de grenzen van de ander en het ontbreken van instemming. Machtsongelijkheid, traditionele gendernormen of niet goed weten hoe je op een positieve manier seks kunt hebben met iemand, spelen vaak een rol bij het niet respecteren van grenzen. Ook negatieve jeugdervaringen, impulsen niet onder controle hebben, of een stoornis kunnen ten grondslag liggen aan grensoverschrijdend gedrag.

Meer over oorzaken

Gevolgen van seksuele grensoverschrijding

Seksueel grensoverschrijding kan ingrijpende gevolgen hebben, vooral als het om seksueel geweld gaat. Bijna de helft van de mannen en meer dan de helft van de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld heeft naar eigen zeggen klachten of problemen als gevolg hiervan. Het gaat hierbij vooral over psychische, seksuele en relationele problemen.

Meer over mogelijke gevolgen

Welke groepen lopen meer risico?

Meiden en vrouwen worden veel vaker slachtoffer van seksuele grensoverschrijding dan mannen, terwijl jongens en mannen vaker pleger zijn. Na vrouwen vormen jongeren de grootste risicogroep om seksuele grensoverschrijding mee te maken. Maar ook LHBTI-personen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maken komen er relatief vaak mee in aanraking.

Meer over doelgroepen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.