Zoeken

Betrekken van jongens en mannen

Nog te vaak wordt de verantwoordelijkheid bij meiden gelegd om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Terwijl met name jongens grensoverschrijdend gedrag vertonen. Als we dat gedrag willen stoppen, is het noodzakelijk jongens deel van de oplossing te maken. Juist door jongens en mannen hier op een positieve manier bij te betrekken, kunnen we daadwerkelijk verschil maken. Tijd om jongens en mannen een actieve rol te geven bij de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hoe doe je dat?

1. Seksuele vorming met aandacht voor gendergelijkheid en gendernormen

Betrek jongens actief bij de seksuele vorming rond wensen en grenzen en consent en heb daarbij ook aandacht voor gendergelijkheid en gendernormen. Zorg daarbij voor goede en up-to-date basiskennis over genderongelijkheid en stereotypen normen over gender en seksualiteit. Alleen vanuit die kennis kun je anderen helpen om ongewenste patronen die seksuele grensoverschrijding in de hand werken te doorbreken.

6 Tips: Gendersensitief werken om geweld te voorkomen

2. Houd het gesprek over seks positief

Bij seksuele vorming zijn we al snel geneigd vooral te waarschuwen over wat mis kan gaan. Leer jongens juist wat wel oké is. Houd het gesprek positief en leg uit wat de voorwaarden voor ‘leuke seks’ zijn. Daarbij zijn toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid belangrijke begrippen om uit te leggen. Benadruk dat seks niet ingewikkeld is: seks is oké, zolang iedereen het leuk heeft en instemt.

3. Goed voorbeeld doet goed volgen

Let op taalgebruik en vermijd stereotype beeldspraken zoals jongens die scoren of meiden die gepakt worden. Ga in taalgebruik uit van jongens en meiden die op een respectvolle manier met elkaar omgaan, flirten en seks hebben. Reageer niet anders op jongens en meiden bij hetzelfde seksuele gedrag.

4. Geef ruimte aan diverse vormen van mannelijkheid

Ook jongens hebben last van schadelijke genderstereotypen. Ze hebben vaak het gevoel hun mannelijkheid te moeten bewijzen en niet (helemaal) zichzelf te kunnen zijn. Hierdoor doen ze soms dingen waar ze niet achter staan of durven ze bepaalde kanten van hunzelf niet te laten zien. Dit werkt seksuele grensoverschrijding in de hand, omdat je als jongen juist punten lijkt te scoren met heteroseksuele veroveringsdrang en een dominante houding ten opzichte van meiden. Geef ruimte aan andere vormen van mannelijkheid waarbij respectvolle omgang en gelijkwaardige relaties met meiden wel passen.

5.Oefen met herkennen en erkennen van grenzen

Inlevingsvermogen helpt om andermans grenzen te signaleren en te accepteren. Dat kan bijdragen aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Oefen hoe je grenzen van een ander kan herkennen en wat je kan doen bij dubbele signalen. Vraag wat zij voelen bij een afwijzing en hoe ze op een afwijzing reageren.

Speel Can You Fix It

6. Elkaar aanspreken bij ongewenst seksueel gedrag

Uit onderzoek blijkt dat de meeste jongeren heel goed weten wat de normen zijn rond respectvolle omgang, maar denken dat anderen dat niet weten. Daarom zijn ze huiverig om elkaar aan te spreken bij ongewenst seksueelg gedrag. Door te laten zien dat de meeste jongeren respectvolle omgang de norm vinden, maak je het makkelijker voor jongeren om zich wel uit te spreken. Het is eerder raar om elkaar níét aan te spreken op ongewenst seksueel gedrag. Die boodschap kun je al vroeg meegeven.

Bekijk hoe de campagne Generatie Ja... En? jongeren ondersteunt zich uit te spreken tegen geweld

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.