Zoeken

Signaleren

Hoe signaleer je risicogedrag?

Het tijdig signaleren van risicogedrag is een belangrijke stap in de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inzicht hebben in welke factoren risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag vergroten helpt je om tijdig actie te kunnen ondernemen, nog voor er een incident is. Maar het is ook belangrijk seksueel gedrag te kunnen beoordelen: wanneer is gedrag oké en wanneer niet. Een methode hiervoor is het vlaggensysteem, dat handvatten biedt om seksueel gedrag te duiden en beoordelen. Door een seksualiteitsbeleid te maken, maak je preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag een structureel onderdeel van je werk.

Ken de risicofactoren

Risicofactoren spelen op diverse niveaus. Er kunnen individuele factoren zijn, zoals niet goed kunnen communiceren over seksualiteit, signalen niet goed hebben opgepikt of verkeerd hebben begrepen, impulsen niet onder controle hebben, eerdere ervaringen met seksueel geweld, en schadelijke opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ook kunnen er risicofactoren zijn binnen relaties of de gemeenschap waarin iemand leeft (bijv. het gezin, een instelling of een subcultuur), en in de maatschappij. Gelukkig zijn op al deze niveaus ook beschermende factoren.

Meer over risicofactoren

Wacht niet op incidenten

Voorkomen is beter dan genezen. Vooral als het over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Dus signaleer jij risicogedrag? Onderneem actie! Ook al hebben er op dat moment volgens jou nog geen incidenten plaatsgevonden. Net als bij opvoeden – wacht niet tot het te laat is.

Hoe voorkom je incidenten?

Gebruik het vlaggensysteem

Wanneer gaat seksueel gedrag over de schreef en hoe reageer je op mogelijke grensoverschrijding? Om tot een onderbouwd oordeel te komen of bepaald seksueel gedrag wel of niet oké is ontwikkelde Sensoa het vlaggensysteem. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, van oké naar helemaal niet oké. Ze zijn aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elke vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

Meer over het vlaggensysteem

Maak seksualiteitsbeleid

Een adequaat seksualiteitsbeleid helpt zorgorganisaties en scholen bij het tijdig signaleren en ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag.

Seksualiteitsbeleid maken

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.