Zoeken

Vlaggensysteem

Gebruik het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het draagt zo bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn momenteel 3 varianten: een gericht op kinderen en jongeren, een op de residentiële jeugdzorg en een op volwassenen binnen een zorgorganisatie.

Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren

Het Vlaggensysteem gaat uit van vier vlaggen voor seksueel gedrag.
– Groene vlag: gezond seksueel gedrag
– Gele vlag: experimenteergedrag of licht grensoverschrijdend gedrag
– Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend gedrag
– Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdend gedrag

Aan de hand van zes criteria (toestemming , vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- of ontwikkelingsadequaat, contextadequaat en zelfrespect) kan je nagaan onder welke vlag het seksuele gedrag van kinderen of jongeren valt. Bij elke vlag wordt ook een handelingsperspectief gegeven. Je leert dus niet alleen signaleren van zorgwekkend of extreem seksueel gedrag, je leert ook hoe hier adequaat op te reageren.

Ga naar website over het Vlaggensysteem

Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ)

Het Vlaggensysteem voor de residentiële jeugdzorg is gebaseerd op dezelfde zes criteria als het Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren. Deze variant helpt seksualiteit en seksueel gedrag in de RJ bespreekbaar te maken, zowel met jongeren als met ouders en collega’s. Op deze website is niet alleen beschikbare kennis gebundeld, maar zijn ook handvatten, voorbeelden en tools voor professionals, docenten, studenten en beleidsmakers samengebracht.

Bekijk het Vlaggensysteem RJ

Vlaggensysteem voor volwassenen

Het Vlaggensysteem voor Volwassenen maakt seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. Het boek is geschikt voor professionals die in diverse sectoren met volwassen cliënten werken. Bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum, instelling voor mensen met een beperking, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, asielcentra, psychiatrie, culturele sector, vrije tijd en sport.

Bekijk het Vlaggensysteem voor volwassen

Vlaggensysteem op een bordje

Het Vlaggensysteem op een bordje is een gespreksinterventie. Het biedt professionals een extra instrument bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en cliënten. Het geeft een duidelijke en concrete uitleg van de Vlaggenmethodiek. Onder andere door het gebruik van vereenvoudigde taal, visualisatie en oefeningen op het niveau van de cliënt.

Bekijk het Vlaggensysteem op een bordje

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.