Zoeken

Seksuele klachten bij psychische problemen

Een bevredigend seksleven kan een positief effect hebben op het welzijn van mensen met psychische problemen. Maar over het algemeen ervaren mensen met psychische problemen juist meer seksuele problemen en zijn zij minder tevreden over hun seksuele leven in vergelijking tot de algehele bevolking.

Invloed psychische klachten op seksualiteit

Mensen met psychische problemen kunnen sneller angstig of achterdochtig zijn in relaties, of hebben geen interesse in seks door afgevlakte emoties, somberheid of gebrek aan energie. Ook hebben ze vaker moeite met sociale contacten waardoor een relatie aangaan of onderhouden problematisch wordt. Stigma speelt daarbij ook een rol. Medicatie kan seksueel functioneren beïnvloeden; bijwerkingen kunnen leiden tot libidoverlies, erectie- en orgasmeproblemen.

Veel mensen met ernstige psychische problemen hebben in het verleden te maken gehad met traumatische ervaringen, waaronder seksueel misbruik. De impact hiervan op het latere seksuele functioneren en het aangaan van relaties kan erg groot zijn.

Klachten op relationeel of seksueel gebied kunnen leiden tot frustraties, meer gevoelens van eenzaamheid, minder zelfvertrouwen en een minder positief zelfbeeld. Seksuele problemen versterken de psychiatrische problemen dan ook in veel gevallen.

Mogelijke bijwerkingen psychofarmaca

  • Seksuele problemen als verminderd verlangen, erectieproblemen, vaginale droogheid, orgasmeproblemen en ontevredenheid over het seksleven
  • Negatief lichaamsbeeld door fysieke veranderingen als toenemen van gewicht

Medicatie de oorzaak?

Het is soms moeilijk vast te stellen wat nu de echte oorzaak is: de ziekte waarvoor de medicatie wordt gebruikt, het geneesmiddel zelf of de patiënt die op zijn/haar eigen manier op de ziekte en het geneesmiddel reageert. De invloed van het geneesmiddel is het meest waarschijnlijk als:

  • de bijwerking vrij snel na de start van de therapie is opgetreden én
  • de seksuele stoornis vóór de therapie niet aanwezig was
  • het probleem stopt na staken van het geneesmiddel én
  • het probleem weer begint na starten van het geneesmiddel

Hoe langer medicatie wordt gebruikt, des te groter zijn de ongewenste effecten voor cliënten. Daardoor neemt de kans op therapieontrouw aanzienlijk toe.

Grote onvervulde zorgbehoefte

Slechts 30% van de mensen met psychische problemen met een hulpvraag rond seksualiteit krijgt gepaste hulp. Zorgverleners denken vaak dat mensen zelf wel om hulp vragen, maar dat is niet het geval. 80% van de mensen met psychische problemen geeft aan er niet zelf over te beginnen, terwijl verreweg de meeste wel graag over seksualiteit willen praten als de zorgverlener er over begint. Informeer daarom altijd naar seksueel functioneren, ongeacht sekse, leeftijd, culturele achtergrond of aandoening. Laat bij het voorschrijven van medicatie weten als bijwerkingen tot seksuele klachten kunnen leiden. Dit voorkomt frustraties en vergroot de therapietrouw.

Tijdens een gesprek

  • Kies een gepast moment om over seksualiteit te beginnen. Ambulante intakes, groepsgesprekken in klinische of woonsettings of behandelplanbespreking kunnen goede momenten zijn.
  • Informeer altijd naar seksueel functioneren, ongeacht sekse, leeftijd, culturele achtergrond of aandoening.
  • Laat bij het voorschrijven van medicatie weten als bijwerkingen tot seksuele klachten kunnen leiden. Dit voorkomt frustraties en vergroot de therapietrouw.
  • Bied aan het gesprek over seksualiteit op een ander moment te voeren als jouw cliënt er nog niet aan toe is.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.