Zoeken

Psychische aspecten

Psychische aspecten

Een ziekte of beperking kan ook psychische effecten hebben op de manier waarop iemand seksualiteit beleeft.

Onzekerheid

Het hebben van een – zichtbare – afwijking kan de onzekerheid over het eigen lichaam en de eigen aantrekkelijkheid versterken. Ook kan iemand onzeker worden door uiterlijke veranderingen door een ziekte. Bijvoorbeeld door littekens of gewichtstoename door medicijngebruik. Dit kan een drempel opwerpen bij het aangaan van een relatie. Het kan ook effect hebben op de lust of het initiatief tot seksueel contact bij de partner.

Verwachtingen van de omgeving

Mensen met een lichamelijke beperking hebben net als ieder ander seksuele behoeften, wensen, fantasieën en dromen. Toch wordt dit door anderen niet altijd gezien of gerespecteerd.

Rouw en boosheid

Een ziekte vraagt soms dat iemand op een andere manier omgaat met seksualiteit. Dingen die voor de ziekte konden, kunnen soms niet meer. Dit kan leiden tot gevoelens van verdriet en rouw (‘ik ben zoveel kwijt geraakt’) of tot gevoelens van boosheid (‘waarom ik?’). Als iemand zich moeilijk kan aanpassen aan de veranderingen en deze ziet als een achteruitgang, kan dat invloed hebben op het seksuele leven. Het vermijden van seks is een veel voorkomende reactie.

Angst

Het komt ook voor dat de zin in seks niet terugkomt nadat een ziekte met succes is behandeld. Soms voelen mensen zich onzeker. Of ze hebben last van angst voor bijvoorbeeld een nieuw hartinfarct of een nieuwe hersenbloeding. Deze angsten kunnen trouwens ook spelen bij de partner die gezond is. Een bekende reactie van mensen die langdurig ziek zijn, is dat zij de gevoelens in hun lichaam ‘uitschakelen’. Onbedoeld schakelen zij daarmee ook hun seksuele gevoelens uit.

Relatie met partner

Door ziekte of een lichamelijke beperking kan de relatie van jouw cliënt met zijn of haar partner veranderen. De relatie kan hechter worden door wat men samen meemaakt. Maar er kan ook ongelijkwaardigheid ontstaan doordat de gezonde partner voor de zieke partner moet zorgen, of de partner met een beperking minder kan doen. Ook kan de behoefte aan seks door de ziekte of beperking uiteen gaan lopen.

Hoe werkt seks?

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.