Seksuele grensoverschrijding bij mensen met een lichamelijke beperking

Mannen met een lichamelijke beperking maken iets vaker seksuele grensoverschrijding mee dan mannen zonder beperking. Bij vrouwen is er geen verschil met vrouwen zonder beperking.

Cijfers

  • 3 van de 10 vrouwen met lichamelijke beperking heeft seksueel misbruik meegemaakt
  • bijna 2 van de 10 mannen met lichamelijke beperking heeft seksueel misbruik meegemaakt

Tijdens het gesprek

Lees hier wat u kunt doen als uw cliënt slachtoffer is van seksuele grensoverschrijding.

Goed om te weten

Seksueel geweld
Seksueel geweld komt bij mannen met een lichamelijke of visuele beperking (iets) vaker voor, met name in de jeugd. Vrouwen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking maken niet vaker seksueel geweld mee dan vrouwen zonder beperking. Wel is de aard van het seksueel geweld ernstiger. De plegers zijn meestal mannen, en meestal bekenden van het slachtoffer. Een minderheid van de plegers betreft professionals in de zorg. 

Oorzaken
Mensen met een lichamelijke beperking hebben niet altijd geleerd waar hun eigen wensen en grenzen liggen. Soms krijgen zij geen seksuele voorlichting, omdat hun omgeving niet verwacht dat zij ook seksuele behoeftes hebben. Door lichamelijke gebreken of door een verblijf in een instelling, hebben zij niet altijd de mogelijkheid om het eigen lichaam te ontdekken en met seks te experimenteren. Iemand leert dan niet wat hij of zij prettig vindt op seksueel gebied. Een andere factor is dat zij vaak zo gewend zijn aan functionele en noodzakelijke aanrakingen, dat ze moeilijker onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste aanrakingen. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. 

Meer informatie voor u als professional 

Vind tips hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag op Kennisplein gehandicaptensector