Zoeken

Cliënten betrekken 

In een zorgorganisatie voor ouderen zullen niet al je cliënten verwachten dat er aandacht voor seksualiteit is. Ook ouders van jongeren met een beperking zullen misschien niet weten dat ze met vragen over seksualiteit bij jouw instelling terecht kunnen. Hoe kun je je cliënten en hun verwanten hierover informeren?

7 tips

  1. Betrek je cliënten en hun verwanten bij het ontwikkelen van een visie en beleid en bij het maken van afspraken over seksueel gedrag.
  2. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de afspraken rondom seksualiteit en seksueel gedrag. Geef hier standaard informatie over tijdens de beginperiode van iemands verblijf in de instelling.
  3. Zorg dat je betrouwbare en op uw doelgroep toegesneden informatie in huis hebt.
  4. Geef folders en andere informatie een vaste plek op een toegankelijke plaats.
  5. Zorg dat je cliënten en hun verwanten weten bij wie zij terecht kunnen als zij vragen hebben.
  6. Maak gebruik van bestaande programma’s en methodes voor seksuele vorming en weerbaarheid, en neem deze op in het vaste programma.
  7. Vraag je cliënten periodiek in hoeverre zij zich veilig voelen binnen de instelling.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.