Zoeken

Medewerkers aansturen & ondersteunen

Medewerkers ondersteunen

Door heldere kaders uit te zetten ondersteun je je medewerkers in het omgaan met het thema seksualiteit. Medewerkers hebben vaak goed zicht op wat er speelt in de organisatie. Ze zien bijvoorbeeld dat cliënten verliefd op elkaar worden of dat er ongepaste aanrakingen plaatsvinden. Ze kunnen te maken hebben met een cliënt die ongepland zwanger is geraakt of ze merken dat cliënten vragen hebben over seksualiteit. Het kan ook zijn dat ze zich afvragen of ze bij moeten sturen in de wijze waarop cliënten zich kleden en gedragen, of dat het ze opvalt dat er eigenlijk geen mogelijkheid is voor cliënten om privacy te hebben.

Kader waarmee seksualiteitsbeleid medewerkers kan ondersteunen

  1. Je medewerkers willen kwaliteit van zorg leveren. Daarbij hoort ook het domein seksualiteit.
  2. Je medewerkers gaan binnen de organisatie verschillend om met vragen omtrent seksualiteit. Cliënten krijgen daardoor verschillende boodschappen.
  3. Je medewerkers hebben mogelijk goede oplossingen gevonden voor vraagstukken van cliënten over seksualiteit. Deze oplossing moeten in de organisatie gekend worden en verdienen navolging.
  4. Je medewerkers kunnen onzeker zijn in welke mate zij empathie mogen tonen of troost mogen bieden aan cliënten. Zij willen geen grensoverschrijdend gedrag vertonen, maar weten niet precies waar de grenzen liggen.
  5. Je medewerkers kunnen onzeker zijn of zij zelf voldoende weten op dit gebied, waar hun rol ophoudt en wanneer zij kunnen of moeten doorverwijzen naar een andere hulpverlener.
  6. Je medewerkers willen beter inzicht hebben wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik dat gemeld moet worden.
  7. Je medewerkers willen beter weten hoe ze moeten handelen bij incidenten.
  8. Je medewerkers willen handvatten hebben. Zo kan seksualiteit als vast onderdeel in het behandelplan of een anamneselijst worden opgenomen, waardoor ze op een passende manier aan seksualiteit aandacht kunnen besteden.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.