Zoeken

Vaardigheden en competenties vergroten

Wil je de kennis en vaardigheden van je werknemers vergroten? Lees hier welke concrete middelen je direct in kunt zetten.

Hoe kun je vaardigheden van je werknemers vergroten?

Gesprekken en bijeenkomsten

Maak seksualiteit een normaal thema door erover in gesprek te gaan met elkaar en met cliënten. Organiseer themabijeenkomsten. Zo vergroot je zowel de kennis over het onderwerp als de vaardigheden om het bespreekbaar te maken.

Scholing

Veel zorgopleidingen besteden niet standaard aandacht aan seksualiteit. Afhankelijk van de rol die iemand binnen de instelling vervult, kun je je medewerkers aanvullende cursussen aanbieden. Denk daarbij niet alleen aan het opdoen van kennis, maar bijvoorbeeld ook aan scholing in gespreksvoering.

Screening

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kun je navraag doen bij een vorige werkgever. Je kunt sollicitanten ook vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen.

Gedragscode

Je kunt een gedragscode opstellen voor je medewerkers, zodat zij weten welk gedrag er in bepaalde situaties van hun verwacht wordt, hoe zij kunnen handelen en welk gedrag niet gewenst is.

Competenties medewerkers

Het uitvoeren van het seksualiteitsbeleid van jouw instelling vereist de nodige kennis en vaardigheden van je medewerkers. Wat moeten zij allemaal kunnen en weten? En geldt dat voor alle medewerkers, of alleen voor medewerkers met zorgtaken?

Checklist: Wat moeten je medewerkers kunnen?

Ze zijn op de hoogte van de visie van de instelling

Alle medewerkers weten wat de visie van de instelling is, onderschrijven de visie en dragen de visie uit.

Ze hebben kennis over seksualiteit en seksuele ontwikkeling

Medewerkers met zorgtaken hebben voldoende kennis om algemene vragen over seksualiteit te beantwoorden en ad hoc voorlichting te geven. Ze weten hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruit ziet en op welke punten deze anders is voor de doelgroep waar zij mee werken, en wanneer seksueel gedrag afwijkend of gevaarlijk is.  Zie ook de seksuele levensloop.

Ze kunnen seksualiteit bespreekbaar maken

Medewerkers met zorgtaken weten hoe ze in een gesprek over seksualiteit kunnen beginnen en waar ze op moeten letten. Ze kunnen ook adequaat op vragen van cliënten reageren als die seksualiteit ter sprake brengen.

Ze kunnen een veilige sfeer creëren

Medewerkers met zorgtaken kunnen een veilige sfeer creëren als er over seksualiteit gesproken wordt, onveilige situaties signaleren en betrokkenheid tonen.

Ze houden rekening met diversiteit

Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen waarden en normen en weten dat deze kunnen verschillen van die van anderen. Ze houden rekening met diversiteit in seksuele voorkeur, genderidentiteit, culturele achtergrond en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de beleving van seksualiteit.

Ze herkennen seksueel gedrag

Alle medewerkers met zorgtaken weten hoe ze seksueel gedrag kunnen signaleren en interpreteren. Ze weten welk gedrag normaal of gezond is, en wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of niet gezond seksueel gedrag. Hierbij maken zij bijvoorbeeld gebruik van het vlaggensysteem of Talk About Sexuality (TAS).

Ze kunnen adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag

Alle medewerkers weten wat ze moeten doen als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.