De huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk vervult een belangrijke taak als het om seksuele gezondheid gaat. Toch weten niet alle patiënten met vragen, zorgen of problemen rondom seksualiteit de huisartsenpraktijk te vinden. Door te anticiperen op vragen en informatiebehoeften van uw patiënten, kunt u onnodige zorgen of problemen rondom seksualiteit voorkomen. Hier vindt u tips voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Huisartsen

Patiënten weten niet altijd dat seksualiteit een onderwerp is waarover gesproken kan worden of de drempel is erg hoog om erover te beginnen. Als huisarts kan u hierin helpen door de juiste informatie (zichtbaar) in huis te hebben en op de juiste momenten seksualiteit ter sprake te brengen. Bekijk de tips voor huisartsen.

 

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

Als praktijkondersteuner of -verpleegkundige speelt u een belangrijke rol. U kunt patiënten met een chronische ziekte en ouderen ondersteunen bij problemen op het gebied van seksualiteit. Hoe? Bekijk de tips voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen.

Uitgelichte tips en tools