spreekuur

Voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

Patiënten hebben vaak allerlei vragen over seksualiteit, maar weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen of durven hier niet uit zichzelf over te beginnen. U vervult een belangrijke taak als het om seksuele gezondheid gaat. Door te anticiperen op vragen en informatiebehoeften, verlaagt u de drempel voor patiënten. Zo kunt u onnodige zorgen of problemen rondom seksualiteit voorkomen. Zorg dat patiënten weten dat ze met vragen over seksualiteit bij u terecht kunnen. Dit doet u door hier aandacht aan te geven in uw consulten.

Ik heb vragen over seksualiteit opgenomen in de vragenlijst voor hart- en vaatpatiënten. Die krijgen ze van tevoren thuisgestuurd. Zo zijn ze er op voorbereid.

Paulien Lunter
Praktijkverpleegkundige, huisartsenpraktijk van Duivenboden

Algemene aandachtspunten

  • Zeker bij chronische ziekten of bij ouderen is het belangrijk aandacht te besteden aan seksualiteit. Door ziekte of medicatie kan het seksualiteit namelijk beinvloeden. Uit onderzoek blijkt dat bij 65-plussers meer seksuele klachten voorkomen: minder zin in seks, erectieproblemen of een droge vagina.
  • Vaak is het al genoeg dat u het onderwerp benoemt en uitlegt dat u kunt helpen bij het zoeken naar oplossingen voor seksuele problemen. Een belangrijke drempel is daarmee weggenomen.

  • Maak duidelijke afspraken met uw huisarts wie welke taken heeft.
  • Bepaal vaste momenten waarop u seksualiteit ter sprake brengt. Bij diabetes is het bijvoorbeeld opgenomen in de NHG-standaard.
  • Bespreek seksualiteit op informatiebijeenkomsten over specifieke aandoeningen.
  • Zorg dat de juiste ondersteunende materialen in huis zijn, zoals folders voor patiënten of richtlijnen en standaarden.

Versterk uw kennis over seksualiteit

Versterk zo nodig uw kennis over seksualiteit. Zorg dat u een goed beeld heeft van wat er kan spelen bij uw patiënten op het gebied van seksualiteit. Dit helpt u tijdens het gesprek en bij het bieden van advies:

Voorbeelden om het onderwerp seksualiteit op een professionele manier te introduceren:

  • U kunt verwijzen naar wat bekend is uit onderzoek of wat u van andere patiënten heeft gehoord. Bijvoorbeeld: ‘Een deel van de mensen met diabetes ervaart veranderingen op het seksuele vlak. Mogelijk maakt u dit ook mee?’
  • Bij chronische ziekten kunt u eens opperen dat u beseft dat het hebben van een chronische aandoening invloed heeft op diverse gebieden, waarvan seks er een is.
  • Benoem het taboe. Zeg bijvoorbeeld: `Veel mensen vinden seksualiteit geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Toch is het voor veel mensen een wezenlijk onderwerp in hun bestaan. Mogelijk speelt het ook een rol bij hetgeen u net vertelde. Mag ik u hierover een paar vragen stellen?':

Meer tips over het bespreekbaar maken van seksualiteit 

Uitgelichte tips & tools