De residentiële jeugdzorg

Met de juiste aandacht voor seksualiteit kunnen jeugdzorginstellingen bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren en preventie van seksuele risico’s en ongezond gedrag.

Aandacht voor seksualiteit

Voor jongeren die in een jeugdzorginstelling verblijven geldt dat zij voor hun kennis, waarden en normen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relaties voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de professionals. Aandacht voor seksualiteit zou een vanzelfsprekend onderwerp moeten zijn in jeugdzorginstelling .

Dit komt ook naar voren in het rapport Ruimte en grenzen op het gebied van seksualiteit van de inspectie jeugdzorg:

"Zeker wanneer er sprake is van 24-uurs opvang van minderjarige cliënten in een residentiële voorziening, verdienen thema’s als intimiteit en seksualiteit professionele aandacht. Jongeren worden immers niet alleen begeleid en behandeld in residentiële voorzieningen, zij wonen er ook, vaak voor langere tijd.”

Voorkomen van seksuele incidenten

Aandacht besteden aan het onderwerp seksualiteit draagt ook bij aan het voorkómen van seksuele incidenten. De bevindingen van de commissie Samson onderstrepen het belang hiervan: 

“Jeugdigen in de residentiële jeugdzorg hebben een twee maal zo grote kans op seksueel misbruik als jeugdigen in de gewone populatie. Daders zijn vooral groepsgenoten, man en gemiddeld 15 jaar oud.” 

Eén van de aanbevelingen van de commissie Samson is dan ook dat er in de jeugdzorginstelling structureel aandacht moet zijn voor gezonde seksualiteit, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Behoefte aan visie en beleid

Er bestaat vooralsnog geen algemeen kader of een eenduidige, sectorbrede visie op seksuele en relationele opvoeding van jongeren en de rol, taken en verantwoordelijkheden van de instellingen hierin. Instellingen gaan hier verschillend mee om. Sommige instellingen hebben een eigen visie en beleid ontwikkeld en geven  hier op eigen wijze uitvoering aan, bij anderen staat dit nog in de kinderschoenen. 

In de praktijk blijkt dat instellingen behoefte hebben aan –handvatten voor- visie en beleid op seksualiteit. De brochure Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek biedt een model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Uitgelichte tips en tools