JGZ-instellingen en CJG's

Het stimuleren van en adviseren over een gezonde seksuele ontwikkeling en opvoeding is een van de taken van de JGZ-professional.

Gezonde seksuele ontwikkeling in de JGZ

Kinderen, jongeren en ouders kunnen allerlei vragen hebben over seksualiteit, maar weten niet altijd waar ze terecht kunnen. Het tijdig signaleren van een niet-optimale seksuele ontwikkeling kan problemen voorkomen. Is het probleem niet te voorkomen, dan kunnen interventiemaatregelen worden ingezet of kunnen patiënten verwezen worden naar hulp. Het bespreekbaar maken van het thema seksuele ontwikkeling is in al deze gevallen cruciaal.

Met een meisje van 15 sprak ik in het bijzijn van haar moeder over haar menstruatieklachten. Er ontstond vervolgens een gesprek tussen hun beiden over seksualiteit. Dat hadden ze thuis misschien niet zo makkelijk gevoerd.

Yrma Atema
Jeugdarts in Den Haag

De JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19

De JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 is een praktische leidraad hoe te handelen bij een normale, afwijkende of zorgwekkende seksuele ontwikkeling. Deze richtlijn is ontwikkeld door Rutgers in samenwerking met TNO en het NCJ, met financiering van ZonMw. De richtlijn geeft zicht op een gezonde seksuele ontwikkeling, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing.

Tips voor de JGZ-professional

Lang niet alle JGZ-professionals hebben het bespreekbaar maken van de seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid meegekregen in hun opleiding. Bij de tips voor de JGZ-professional vindt u praktische handvatten om seksualiteit bespreekbaar te maken en uw eigen competenties te vergroten.

Tips voor managers en beleidsmakers binnen de JGZ of het CJG

In uw beleidsplan kunt u aangeven hoe u de taken van de JGZ op het gebied van de seksuele gezondheid van uw cliënten borgt. Met een duidelijke taakverdeling en gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten ondersteunt u uw medewerkers in het uitvoeren van hun taken op het gebied van de seksuele gezondheid. bekijk hier de tips voor beleidsmakers binnen JGZ of CJG instellingen.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Gerelateerde tips en tools