seksuele_ontwikkeling

JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar

De JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar geeft professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een leidraad in hun contacten met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. De richtlijn geeft zicht op een gezonde seksuele ontwikkeling, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing.

De richtlijn is primair ontwikkeld voor professionals in de JGZ. Dit zijn in elk geval jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en ongezond seksueel gedrag te voorkomen, werkt het JGZ-team samen met andere professionals, of verwijst daarnaar. Voor verwante beroepsbeoefenaren kan de richtlijn een aanvulling op de eigen richtlijnen en/of protocollen zijn.

De inhoud van de richtlijn sluit aan bij vragen die JGZ-professionals hebben en vragen die JGZ-professionals van ouders en jongeren krijgen.