Neem seksuele gezondheid mee in uw beleidsplan

In uw beleidsplan kunt u aangeven hoe u de taken van JGZ op het gebied van de seksuele gezondheid van uw cliënten borgt. Met duidelijke taakverdeling en gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten ondersteunt u uw medewerkers in het uitvoeren van hun taken op het gebied van de seksuele gezondheid.

Taken JGZ op het gebied van de seksuele gezondheid

De JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling geeft een helder overzicht van de taken van JGZ-professionals die gebruikt kunnen worden om de rol en de doelen van uw instelling te formuleren:

De JGZ volgt kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Tan aanzien van de seksuele ontwikkeling kan de taak van de JGZ omschreven worden als:

  • Het stimuleren van en adviseren rondom een gezonde seksuele ontwikkeling en opvoeding én het voorkomen van problemen.
  • Het tijdig signaleren van een niet-optimale seksuele ontwikkeling op fysiek en psychoseksueel gebied en de risicofactoren hiervoor.
  • Het zo nodig inzetten van interventiemaatregelen en desgewenst verwijzen.

(Voor de beschrijving van de rol van de JGZ en kaders en definitites verwijzen we u graag door naar hoofdstuk 1 van de JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling)

Een gezamenlijke visie

Een gezamenlijke visie op seksuele gezondheid kan bijzonder goed helpen bij het implementeren van uw beleid op seksuele gezondheid.

Uitgangspunten van zo’n visie kunnen bijvoorbeeld zijn dat alle cliënten (kinderen, ouders en jongeren) geïnformeerd worden over de seksuele ontwikkeling, worden uitgenodigd hun vragen te stellen en actief bevraagd worden op de seksuele gezondheid (van hun kinderen).

Aandachtpunten voor uw beleidsplan

In uw beleidsplan kunt u aangeven hoe u deze visie praktisch vorm geeft binnen uw organisatie. Een aantal aandachtspunten: