Versterk uw medewerkers op het thema seksuele gezondheid

Lang niet alle JGZ-professionals hebben het bespreekbaar maken van seksualiteit meegekregen in hun opleiding. Hoe kunt u de slagvaardigheid van uw medewerkers vergroten? Door hun kennis te versterken en te zorgen dat u de juiste materialen in huis hebt.

Versterk de kennis en vaardigheden van uw medewerkers

In uw beleidsplan kunt u opnemen hoe u uw medewerkers faciliteert om hun kennis en vaardigheden te versterken. Inhoudelijke kennis is vaak wel in huis. Maar training hoe op een professionele manier over seksualiteit te praten hebben veel zorgprofessionals niet gehad. Voor sommige JGZ-professionals zijn een aantal praktische tips en handvatten voldoende, anderen vinden het prettig een nascholing te volgen.

Welke compententies hebben uw medewerkers nodig? Bekijk hier de competentie checklist voor de JGZ-professional.

Praktische tips en handvatten voor de JGZ-professional:

Geef medewerkers de juiste tools

Maak een duidelijk overzicht van de ondersteunende materialen die de JGZ-professional tot zijn of haar beschikking heeft. Denk daarbij aan:

  • voorlichtingsmateriaal voor uw cliënten (met name voor ouders & jongeren)
  • interventies voor ouders en jongeren
  • materialen voor de JGZ

Kijk hier voor een lijst van materialen

Meer informatie