Zoeken

Gehandicaptenzorg

Nederland kent ongeveer 8,5 miljoen mensen met één of meer chronische ziekten (50% van de bevolking) (RIVM, 2018). Ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke beperking (CIZ, 2019), ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft een verstandelijke beperking (RIVM, 2018). 

Volgend werkveld GGZ

Aandacht voor seksualiteit in de gehandicaptenzorg

Een groot deel van deze mensen heeft ook zorg nodig. Bepaalde ziekte, gebruik van medicijnen en/of behandelingen kunnen effect hebben op iemands seksualiteit. Het is de taak van de zorgprofessional om hier aandacht voor te hebben en hulp te bieden waar nodig.

Hoe praat je over seks met mensen met een beperking?

Praten over seksualiteit en intimiteit hoort bij je werk als begeleider in de gehandicaptenzorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De wegwijzer ‘Praten over seks’ helpt je met handvatten en tips.

Wegwijzer praten over seks

Visie en beleid

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Iedereen heeft het recht om vorm te geven aan hun eigen seksualiteit binnen de eigen mogelijkheden. Ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die in een zorginstelling wonen of die ambulante zorg krijgen. Zij kunnen vragen of problemen hebben rond seksualiteit. Daarom is het belangrijk dat er binnen zorgorganisaties gewerkt wordt met een seksualiteitsbeleid.

Visie ontwikkelen en beleid maken

Inge Smit vertelt over het bespreekbaar maken van seksualiteit in de gehandicaptenzorg. Bekijk de video.

Luka Doppen vertelt over het bespreekbaar maken van seksualiteit in de gehandicaptenzorg. Bekijk de video.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.