Zoeken

Gehandicaptenzorg

Nederland kent ongeveer 8,5 miljoen mensen met één of meer chronische ziekten (50% van de bevolking) (RIVM, 2018). Ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke beperking (CIZ, 2019), ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft een verstandelijke beperking (RIVM, 2018). 

Volgend werkveld GGZ

Transgender gevoelens bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Personen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen vragen over hun gender ervaren. Als een persoon een andere gender ervaart dan de bij de geboorte toegewezen geslacht is een persoon transgender. Bijvoorbeeld; een persoon wordt geboren met een penis en de ervaren gender is vrouwelijk. Begeleiders hebben een sleutelrol binnen de ondersteuning van transgender personen met een (L)VB. Zie wwww.transtoegankelijk.nl voor meer informatie en materialen.

Bekijk hier de website

Aandacht voor seksualiteit in de gehandicaptenzorg

Een groot deel van deze mensen heeft ook zorg nodig. Bepaalde ziekte, gebruik van medicijnen en/of behandelingen kunnen effect hebben op iemands seksualiteit. Het is de taak van de zorgprofessional om hier aandacht voor te hebben en hulp te bieden waar nodig.

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen seks en intimiteit in hun woonlocatie vaak moeilijk bespreken

Mensen met een beperking willen graag praten over seks en intimiteit. In hun woonlocaties lukt dat vaak niet. Als mensen al over seks praten, dan gaat het vooral over de vervelende kanten. De plezierige kanten van seks krijgen weinig aandacht. Er is veel informatie voor deze doelgroep, maar zowel begeleiders als bewoners kunnen die vaak niet vinden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees hier meer over het onderzoek

Hoe praat je over seks met mensen met een beperking?

Praten over seksualiteit en intimiteit hoort bij je werk als begeleider in de gehandicaptenzorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De wegwijzer ‘Praten over seks’ helpt je met handvatten en tips.

Wegwijzer praten over seks

Visie en beleid

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Iedereen heeft het recht om vorm te geven aan hun eigen seksualiteit binnen de eigen mogelijkheden. Ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die in een zorginstelling wonen of die ambulante zorg krijgen. Zij kunnen vragen of problemen hebben rond seksualiteit. Daarom is het belangrijk dat er binnen zorgorganisaties gewerkt wordt met een seksualiteitsbeleid.

Visie ontwikkelen en beleid maken

Inge Smit vertelt over het bespreekbaar maken van seksualiteit in de gehandicaptenzorg. Bekijk de video.

Luka Doppen vertelt over het bespreekbaar maken van seksualiteit in de gehandicaptenzorg. Bekijk de video.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.