Zoeken

Werkwijze – Gehandicaptenzorg

Wat speelt er?

De meeste mensen hebben behoefte aan intimiteit en seksualiteit, maar niet iedereen is altijd helemaal zelfstandig in staat om dit vorm te geven op een manier die zij zouden willen. Sommige van hen hebben ook niet altijd een groot sociaal netwerk of leren via andere wegen (zoals school) hoe zij hun seksuele behoeften kunnen ontdekken. Daarom is het noodzakelijk dat een zorgprofessional die behoefte kan signaleren en kan doorverwijzen.

Wat kun je doen?

Hoe je een gesprek met een cliënt aangaat over dit thema verschilt natuurlijk per situatie en per cliënt. Daarnaast is het ook nog belangrijk om van jezelf te weten op wat voor manier jij dit prettig vindt.

Faciliteren van seksualiteit voor mensen met een beperking
Lachende vrouw met bril en vlechtjes

Dit zijn dingen die je kunt doen:

  • Oefen met collega’s op het praten over seksualiteit.
  • Probeer bij een cliënt te signaleren of iemand behoefte heeft aan (informatie over) seksualiteit en intimiteit.
  • Bedenk wat een prettig moment en prettige setting is om met de cliënt in gesprek te gaan (informele of formele setting, in groepsverband of individueel).
  • Kijk bij het thema seksualiteit bespreken voor tips.

Hoe borg je?

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de behoefte van intimiteit en seksualiteit van mensen met een beperking, ook om problemen te voorkomen. Hiermee wordt o.a. ook voorkomen dat teveel mensen intensieve en dure zorg nodig hebben. Organisaties wordt aangeraden dit thema een vast terugkerend onderdeel te maken.

Een verwijzing naar een seksuoloog is niet altijd nodig. Een organisatie moet er wel voor zorgen dat er over het algemeen genoeg kennis in huis is bij medewerkers. Of dat er een aantal medewerkers is met specifieke kennis, denk hierbij bijvoorbeeld aan aandachtsfunctionarissen. Ook moet een organisatie patiënten door kunnen verwijzen naar specialisten op het gebied van seksuele gezondheid. De sociale kaart van NVVS helpt hier bijvoorbeeld bij.  De kostenstructuur van de organisatie is van belang voor het effectief omgaan met de beschikbare middelen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.