Zoeken

GGZ

Seksualiteit en psychische klachten beïnvloeden elkaar. Seksuele klachten of seksueel misbruik kunnen onderliggende oorzaken zijn van psychische klachten. Psychische klachten of medicatie kunnen op hun beurt het seksueel functioneren verstoren.

Volgend werkveld Huisartsenzorg

Omdat psychisch en seksueel welzijn elkaar versterken is het belangrijk dat cliënten een positieve seksualiteitsbeleving kunnen hebben, ook als ze in een GGZ-instelling wonen. Seksualiteit zou daarom een vanzelfsprekend gespreksonderwerp moeten zijn binnen de GGZ.

Seksualiteit bespreken binnen de GGZ

Bijna alle GGZ-professionals vinden seksualiteit een belangrijk thema. Maar handelingsverlegenheid vormt nog te vaak een barrière voor de zorgverleners om seksualiteit ook daadwerkelijk te bespreken. Hierdoor blijft veel van de problematiek rond seksualiteit onopgemerkt en onbehandeld. Dit geldt niet alleen voor seksuele klachten, maar ook voor ervaringen met seksueel geweld of seksueel misbruik.

Werkwijze in de GGZ

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.