Zoeken

Beleidsstuk

Dit is een beleidsleidraad om instellingen zoals verpleeghuizen te helpen bij het formuleren van beleid op het gebied van het onderwerp intimiteit en seksualiteit.

Intimiteit en seksualiteit zijn een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Iedereen heeft het recht dit vorm te geven binnen de eigen mogelijkheden en behoeften. Voor ouderen zijn intimiteit en seksualiteit ook belangrijke thema’s. Ouderen die in een instelling verblijven zijn voor een groot deel afhankelijk van deze instelling en de medewerkers, soms ook waar het gaat om het kunnen beleven van intimiteit en seksualiteit. Het is daarom belangrijk dat een organisatie beleid formuleert op dit gebeid.

Beleid biedt een houvast om het thema intimiteit en seksualiteit een structurele plek te geven binnen de organisatie. Er kan handelingsverlegenheid bij medewerkers zijn omtrent dit thema; beleid biedt daarin houvast. Daarnaast weten bewoners wat ze van de organisatie kunnen verwachten en wat de mogelijkheden zijn voor het kunnen beleven van intimiteit en seksualiteit op een voor hen prettige manier.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.