Zoeken

Boek ‘seksualiteit’

In 2009 verscheen bij Kluwer in de reeks ‘Zo mooi anders in de zorg’ het boekje Seksualiteit. Toentertijd hebben de auteurs, Irene Muller-Schoof en Marga Hop het boekje met bijbehorende filmpjes gemaakt vanuit hun betrokkenheid bij verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden om hen oefenstof te geven om respectvol, zorgzaam, accepterend en weerbaar met de seksualiteit van ouderen en chronische zieken om te (leren) gaan.

Tevens wilden zij met het boekje een bijdrage leveren aan het beter bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit bij en met ouderen en chronisch zieken. Omdat de inhoud nog steeds relevant is hebben Rutgers en Vilans, in het kader van een door ZonMw gefinancierd project rondom intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis, contact opgenomen met de auteurs, de filmers (Mieneke Meij en John Sterk) en de uitgeverij. Deze gaven toestemming om de inhoud van het boekje en de filmpjes vrij beschikbaar te stellen voor educatieve doeleinden.

Download het boek ‘Zo mooi anders in de zorg’.

De inhoud van onderstaande filmpjes illustreert de belangrijkste leerstof uit dit boekje. In de hoofdrol tref je een collega aan. Dit is Linda. Zij volgde een training in het leren herkennen van communicatiestijlen door naar het gedrag te kijken. Ook leerde zij hoe zij die kennis kan gebruiken om haar omgang met zorgvragers makkelijker te laten verlopen. Zij wil je laten kennismaken met de verschillende communicatiestijlen en laten zien hoe zij zorgvragers met deze stijlen benadert als het gaat om communicatie over seksualiteit. De filmpjes die bij dit boekje horen zijn op verschillende manieren te gebruiken.

  1. Inleiding In de inleiding spreekt Linda rechtstreeks tot haar collega’s. Zij geeft uitleg over wat er in de filmpjes te zien is en waarom zij het zo belangrijk vindt dat iedereen in de zorg kennismaakt met de leerstof. Ook geeft ze uitleg over de deur die je in de casussen ziet dichtslaan.
  2. Communicatiestijlen Er kan gekozen worden uit vier verschillende stijlen. Van elke communicatiestijl is een casus te zien. Zowel Linda als de zorgvrager spreekt in die casus in de gekozen stijl.

Elke casus bevat de volgende onderdelen:

Introductie

Elke casus wordt voorafgegaan door het voorstellen van de zorgvrager die in het filmpje de hoofdrol speelt.

De casus

In de casus wordt duidelijk gemaakt wat de communicatiestijl van een zorgvrager is. Linda reageert in eerste instantie op een manier waardoor er geen verbinding meer is tussen haar en de zorgvrager: de deur slaat dicht. Daarna zie je haar op een andere manier reageren: ze geeft haar grens op een duidelijke manier aan.

Het gesprek

Als derde mogelijkheid onder de casus kan gekozen worden voor: ‘het gesprek’. Hier zie je Linda ingaan op de seksuele hulpvraag van de zorgvrager.

Onderstaande filmpjes horen bij hoofdstuk 5: De Motivator

Onderstaande filmpjes horen bij hoofdstuk 6: De Supporter

Onderstaande filmpjes horen bij hoofdstuk 7: De Regisseur

Onderstaande filmpjes horen bij hoofdstuk 8: De Analyticus

Materiaal nodig?

In onze webshop vind je allerlei materialen.

Naar de webshop

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.