Zoeken

Scholingsmap

Met deze map kunnen zorgorganisaties zelfstandig hun zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden) scholen op het thema intimiteit en seksualiteit.

Uit gesprekken met zorgprofessionals blijkt dat intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg nog maar nauwelijks (h)erkend worden als belangrijke onderdelen van het leven van ouderen, terwijl uit onderzoek blijkt dat intimiteit en seksualiteit ook voor ouderen belangrijke thema’s zijn. Veel (jonge) zorgverleners schrikken als ze geconfronteerd worden met de seksualiteit van cliënten* en reageren daardoor soms op een manier die de privacy, waardigheid en autonomie van de oudere aantast. In opleidingen in de zorg- en welzijnssector is veelal maar beperkt aandacht voor dit onderwerp.

Daarnaast is er weinig beleid rond dit thema, zowel op nationaal niveau als bij zorgorganisaties. Zorgen dat het thema intimiteit en seksualiteit in brede zin – dus ook de positieve kanten – op de agenda van beleidsmakers komt, is iets dat veel tijd en inspanning vergt. Toch is het mogelijk en belangrijk om met dit onderwerp bij zorgorganisaties voor ouderen aan de slag te gaan. Daarom heeft Rutgers in samenwerking met Irene Muller-Schoof en Marga Hop van het toenmalige NZCO in 2013 de scholingsmap Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg ontwikkeld. Met deze map kunnen zorgorganisaties zelfstandig hun zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden) scholen op het thema intimiteit en seksualiteit.

 

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.