Zoeken

Werkwijze – Zorg voor jeugd

Wat speelt er:

 • Niet alle kinderen en jongeren worden van huis uit voldoende ondersteund in een positieve seksuele ontwikkeling.
 • Onderwerpen als consent, wensen en grenzen, seksuele en genderdiversiteit en seksueel plezier ontbreken nog te vaak in seksuele vorming op scholen.
 • Meiden krijgen vaak te maken met slutshaming, victimblaming en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De verantwoordelijkheid om een zwangerschap te voorkomen wordt vaak geheel bij meiden gelegd. Meiden die condooms bij zich hebben worden nog wel eens uitgemaakt voor slet. Seksueel actieve meiden ervaren net zoveel seksuele klachten als mannen boven de 70.
 • Jongens vinden het lastig om hun vragen en zorgen over seksualiteit te delen en zoeken niet snel hulp. Ze voelen vaak druk om hun mannelijkheid te bewijzen door heteroseksuele veroveringsdrang te laten zien. Zij zijn dan ook vaker dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze weten over het algemeen weinig van anticonceptie, maar worden wel gezien als degene die de condooms mee moeten nemen.
 • Kinderen en jongeren die buiten de hetero of cisgendernorm vallen, voelen zich vaak niet geaccepteerd en hebben te maken met uitsluiting en negatieve reacties.

Er speelt natuurlijk veel meer in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bekijk bijvoorbeeld Seksuele ontwikkeling van kinderen 0 - 18

Wat kan je doen?

 • Informatie bieden: wijs kinderen, jongeren en hun ouders pro-actief op betrouwbare en leeftijdsadequaat informatie en houd hierbij rekening met diversiteit.
 • Seksualiteit bespreken: normaliseer praten over seksualiteit zodat als kinderen, jongeren of ouders vragen hebben, ze weten bij wie ze terecht kunnen.
 • Ondersteunen in een positieve seksuele ontwikkeling:
  • Geef seksuele vorming met aandacht voor respectvolle omgang, diversiteit, gendergelijkheid, zelfbeschikking, lichaam en preventie onbedoelde zwangerschap en soa’s.
  • Ondersteun jongeren in een kwetsbare positie extra met bijvoorbeeld weerbaarheid & verantwoordelijkheid programma’s.
  • Ondersteun ouders in de seksuele opvoeding.
 • Signaleren van en ondersteunen bij uitdagingen in de seksuele ontwikkeling.
 • Signaleren van en ingrijpen bij (vermoeden van) seksuele grensoverschrijding of seksueel misbruik.

Hoe borg je aandacht voor seksuele ontwikkeling?

 • Weet hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruit ziet en wat kan spelen op welke leeftijd.
 • Gebruik bestaande richtlijnen en protocollen of voeg vragen naar seksuele ontwikkeling toe aan standaard vragenlijsten.
 • Maak seksualiteit onderwerp van gesprek met collega’s. Bijvoorbeeld in intervisie of bij teammeetings.
 • Doe bij- en nascholingen rond thema’s die voor jouw doelgroep relevant zijn.
 • Veranker aandacht voor seksualiteit, inclusief positieve seksuele ontwikkeling & preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag, onbedoelde zwangerschappen en preventie soa en HIV, in de visie en beleid van jouw zorgorganisatie.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.